Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Nguyễn Thị Thùy Dung

Nguyễn Thị Thùy Dung

Trợ lý Luật sư
+84 (28) 3622 3522
thuydung.nguyen@phuoc-partner.com

Nguyễn Thị Thùy Dung đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế vào tháng 8/2020 với điểm trung bình 8.18/10. Trong thời gian học, Dung đã tích cực tìm kiếm cơ hội để nâng cao kiến thức và kỹ năng hành nghề luật. Cô đã tham gia nhiều cuộc thi và hoạt động học thuật như Cuộc thi Moot Court, Cuộc thi Nghiên cứu Khoa học, tranh luận Karl Popper, vân vân. Những hoạt động này giúp cô phát triển các kỹ năng cần thiết cho một người hành nghề luật.

Bên cạnh đó, Dung là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Nghiên cứu & Tư vấn Pháp luật và Hội Sinh viên Luật Châu Á tại Việt Nam, chi hội thành phố Hồ Chí Minh, nơi cô có cơ hội tham gia các hoạt động nội bộ như viết bài pháp lý, tham gia hội thảo và tổ chức các cuộc thi dành cho sinh viên luật. Những kinh nghiệm này giúp cô nâng cao kiến thức về lĩnh vực pháp lý, đồng thời cho cô cơ hội tiếp xúc với những quan điểm và cách tiếp cận khác nhau đối với thực tiễn pháp lý.

Trước khi gia nhập Phuoc & Các Cộng Sự, Dung đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu khi làm thực tập sinh và trợ lý pháp lý tại các công ty luật khác. Với những vai trò này, cô chịu trách nhiệm soạn thảo, xem xét và dịch thuật các hợp đồng, cũng như tiến hành nghiên cứu và đưa ra lời khuyên trong nhiều lĩnh vực, bao gồm sở hữu trí tuệ, đầu tư và luật lao động.

Vào tháng 3 năm 2020, Dung bắt đầu vai trò hiện tại của mình tại Phuoc & Các Cộng Sự với tư cách là Trợ lý luật sư.

Đào tạo:

  • Tốt nghiệp Cử nhân Luật Thương mại Quốc tế trường Đại học Kinh Tế Luật (2018 – 2022).

Ngôn Ngữ:

  • Tiếng Anh & Tiếng Việt

Bài Viết