Phuoc & Partners Vietnam Company Law

Your Language:
+84 (28) 3622 3522

Le Minh Tai

Le Minh Tai

Chief Accountant

tai.le@phuoc-partner.com

Trước khi gia nhập Phuoc & Partners, Minh Tài đã từng đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại & Dịch vụ Hồng Minh (2005-2020). Trên cương vị này, Minh Tài được giao đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Báo cáo tài chính, Báo cáo thuế, Giao dịch ngân hàng, Nhập liệu, Quản lý tài sản, Hóa đơn điện tử. Minh Tài có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng trong nhiều lĩnh vực như Tài chính Kế toán, Xuất nhập khẩu.

Do đó, khi bắt đầu làm việc với Phuoc & Partners, anh sẽ có thể xử lý hiệu quả các hệ thống quản lý kế toán và cải tiến các quy trình đó tại P&P một cách chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Học vấn:

2004: Chuyên nhành Tài chính tại Đại học Kinh tế 

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt, Tiếng Anh