Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Giá Trị Cốt Lõi

Tại Phuoc & Partners, chúng tôi đặt ra một tiêu chuẩn đạo đức cao, dựa trên những lý tưởng được tôn trọng trên toàn cầu để hướng dẫn hành động của chúng tôi và thiết lập kỳ vọng cho đội ngũ của chúng tôi. Giá trị của chúng tôi không chỉ là những từ trên giấy mà chúng còn là cách sống hình thành mọi khía cạnh của công việc của chúng tôi.

Mặc dù chúng tôi đặt ở nhiều thành phố trên khắp Việt Nam, nhưng đội ngũ của chúng tôi được liên kết với nhau bởi hơn là công nghệ. Chúng tôi chia sẻ một tập hợp các giá trị cốt lõi là cơ sở cho cam kết của chúng tôi với sự xuất sắc, phát triển chuyên nghiệp và tạo giá trị cho khách hàng. Điều này tạo ra một môi trường làm việc thân thiện, hợp tác và có tổ chức, thúc đẩy mối quan hệ mạnh mẽ giữa các thành viên trong đội ngũ của chúng tôi.

Khi chúng tôi tiếp tục phát triển trong thập kỷ tới, chúng tôi vẫn tận tụy với Giá trị Cốt lõi của mình. Những giá trị này định nghĩa chúng tôi là một công ty và những gì khách hàng của chúng tôi có thể mong đợi từ chúng tôi. Chúng hướng dẫn quyết định của chúng tôi, hình thành tương tác của chúng tôi với người khác và truyền cảm hứng cho chúng tôi để trở thành những người tốt nhất mỗi ngày.

Theo đà phát triển trong thập niên sắp đến, Phuoc & Partners tiếp tục duy trì hoạt động phù hợp với Giá trị Cốt lõi vốn đã xác định tính cách chuyên nghiệp và những gì mà khách hàng có thể mong đợi từ đội ngũ luật sư của chúng tôi.

Mặc dù thực hành pháp luật của chúng tôi có thể tiến hóa để đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng, nhưng Giá trị Cốt lõi của chúng tôi sẽ luôn là những điều không đổi. Chúng tôi tự hào về công việc của mình và chúng tôi tin rằng cam kết của chúng tôi với những giá trị này là điều phân biệt chúng tôi trong ngành luật. Theo đó:

  • Liêm Chính

Phuoc & Partners hoạt động với sự liêm chính tuyệt đối, bao gồm tính độc lập (phán đoán độc lập, khách quan và chuyên nghiệp), chống xung đột lợi ích (không đảm nhiệm vai trò trong đó lợi ích khách hàng xung đột với lợi ích của Phuoc & Partners hoặc xung đột với lợi ích của khách hàng khác của Phuoc & Partners), bảo mật (thực hiện và duy trì việc bảo mật) và duy trì sự liêm khiết nghề nghiệp (duy trì các chuẩn mực cao nhất về sự trung thực, liêm chính và công bằng).

Chúng tôi cam kết đạt được các chuẩn mực cao nhất về đạo đức hành nghề và với niềm tin này, chúng tôi không khoan nhượng đối với bấy kỳ điều khuất tất nào và sẽ làm tất cả những gì có thể cho khách hàng, trừ khi điều đó có thể phá bỏ đi chuẩn mực đạo đức trên cương vị từng luật sư hay của công ty luật chúng tôi. Do vậy, đào tạo và giáo dục về các rủi ro liên quan đến liêm chính và cách ngăn chận rủi ro được xem là các biện pháp bảo vệ then chốt để tránh vi phạm của chúng tôi.

  • Trung Thành

Phuoc & Partners đánh giá cao sự tin cậy và trung thành. Chúng tôi xây dựng lòng trung thành của khách hàng từ việc đưa ra các đề xuất mạnh dạn có giá trị độc đáo, định hướng đến sự khác biệt hóa thị trường, các mối quan hệ cá nhân hóa, và các mô hình giá cả linh hoạt. Những phẩm chất này tạo thuận lợi cho chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý kịp thời, điều này vừa hợp lý vừa nhạy bén. Ngoài ra, các luật sư của Phuoc & Partners còn mang món nợ tinh thần về lòng trung thành của người thụ ủy mà sẽ không tích cực tận dụng vai trò của mình trong Phuoc & Partners vì lợi ích cá nhân, hoặc cản trở Phuoc & Partners tiến hành công việc kinh doanh đã được nỗ lực phát triển.

  • Hiệu Quả

Một trong những giá trị cốt lõi là sự hiệu quả, là yếu tố thiết yếu đối với sự thành công của chúng tôi. Mọi mắt xích trong Công ty vận hành hiệu quả hơn khi công việc được tiến hành tập trung và nhanh chóng, thực tế mà lại hiệu quả kinh tế, linh hoạt nhưng đơn giản. Chúng tôi luôn có thể làm được nhiều hơn với ít chi phí hơn. Chúng tôi phối hợp nhịp nhàng và cân đối như sự vận hành thông suốt của bất kỳ mạch máu tươi trẻ nào. Chúng tôi tin vào sự chăm chỉ và thêm nỗ lực vào đó để hoàn thành công việc. Chúng tôi tin vào sự chăm chỉ và thêm nỗ lực vào đó để hoàn thành công việc.Chúng tôi tin vào sự xuất sắc về thành tích và nhận thức rằng luôn luôn có khoảng trống cần cải thiện trong mọi công việc chúng tôi làm.Và điều đó có nghĩa là công việc của chúng tôi không bao giờ ngừng nghỉ.