Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Phí/ Dịch vụ pháp lý/ Hợp đồng

Hỏi/Đáp - Phí/ Dịch vụ pháp lý/ Hợp đồng

1. Tôi có một công việc pháp lý quan trọng muốn nhờ sự hỗ trợ của luật sư nhưng lại muốn tổ chức đấu thầu giữa các công ty luật để tìm một công ty luật có kinh nghiệm nhất với mức giá hợp lý nhất, vậy Phuoc & Partners có đồng ý tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ pháp lý không?

Chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của công việc pháp lý mà bạn sẽ giao cho luật sư và luôn sẳn sàng tham gia vào quá trình đấu thầu chọn luật sư của bạn nếu chúng tôi nhận thấy có đủ khả năng kinh nghiệm cho công việc được giao và mức phí dịch vụ dự kiến hợp lý.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem tại Tôi có một công việc pháp lý quan trọng muốn nhờ sự hỗ trợ của luật sư nhưng lại muốn tổ chức đấu thầu giữa các công ty luật để tìm một công ty luật có kinh nghiệm nhất với mức giá hợp lý nhất, vậy Phuoc & Partners có đồng ý tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ pháp lý không?

2. Khi công ty tôi chọn công ty luật cho công việc pháp lý, chúng tôi thường chủ động soạn hợp đồng dịch vụ tư vấn và gởi cho công ty luật có ý kiến thay vì chờ công ty luật soạn và gởi bản thảo hợp đồng dịch vụ pháp lý, Phuoc & Partners có đồng ý với cách thu xếp như vậy không?

Chúng tôi thường chọn việc chủ động soạn thảo và gởi bản chào phí/ hợp đồng dịch vụ pháp lý cho khách hàng vì chúng tôi làm công việc này hàng ngày nên có nhiều kinh nghiệm và có nhiều mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý phù hợp với từng trường hợp cụ thể của khách hàng. Tuy nhiên, nếu bạn thật sự muốn tự soạn thảo hợp đồng dịch vụ pháp lý theo mẫu của bạn thì chúng tôi vẫn đồng ý miễn rằng chúng tôi được phép góp ý kiến trên các bản dự thảo đó trước khi ký kết.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem tại Khi công ty tôi chọn công ty luật cho công việc pháp lý, chúng tôi thường chủ động soạn hợp đồng dịch vụ tư vấn và gởi cho công ty luật có ý kiến thay vì chờ công ty luật soạn và gởi bản thảo hợp đồng dịch vụ pháp lý, Phuoc & Partners có đồng ý với cách thu xếp như vậy không?