Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Dịch vụ tư vấn pháp lý hàng tháng

Tải Về

Dịch vụ tư vấn pháp lý hàng tháng

dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên

Mỗi doanh nghiệp đều có những vấn đề pháp lý riêng của mình. Trong mọi doanh nghiệp, các hoạt động kinh doanh dù ít hay nhiều đều có liên quan đến pháp luật và cần phải tuân thủ pháp luật. Dịch vụ tư vấn pháp lý hàng tháng của chúng tôi sẽ bảo đảm cho việc tuân thủ pháp luật đó. Với mức phí dịch vụ tư vấn pháp lý hàng tháng tối thiểu, các giao dịch và hoạt động kinh doanh của khách hàng sẽ được kiểm tra bởi một luật sư chuyên nghiệp có kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của khách hàng. Nhờ đó, khách hàng sẽ được các lợi ích thiết thực như ít giám sát hơn, ít xung đột pháp lý hơn, ít căng thẳng hơn và tất nhiên là ít thiệt hại hơn.

Dịch vụ tư vấn pháp lý hàng tháng sẽ giúp giảm thiểu chi phí pháp lý của doanh nghiệp. Trả tiền cho dịch vụ tư vấn pháp lý hàng tháng với mức phí phải chăng sẽ rẻ hơn so với việc đi thuê một đội ngũ pháp lý hoặc một luật sư nội bộ. Dịch vụ tư vấn pháp lý hàng tháng thường rẻ hơn vì khách hàng sẽ chia sẻ chi phí dịch vụ pháp lý với các doanh nghiệp khác đang sử dụng dịch vụ pháp lý của công ty luật đó.

Khách hàng sẽ nhận ra rằng họ không phải luôn luôn cần tư vấn pháp lý mà chỉ cần đến nó trong một số trường hợp nhất định. Vì vậy, khách hàng chỉ cần trả tiền cho dịch vụ tư vấn pháp lý hàng tháng để được cung cấp dịch vụ cho các nhu cầu pháp lý chính xác của mình. Hay nói cách khác, khách hàng chỉ trả tiền cho những lần khách hàng cần tư vấn pháp lý, không giống như trường hợp khách hàng tuyển dụng một đội ngũ pháp lý hoặc một luật sư nội bộ và trả lương hàng tháng để họ chỉ chờ đợi làm công việc được giao.

Ngoài ra, mọi thỏa thuận kinh doanh hợp pháp đều chịu sự điều chỉnh về thời hiệu hoặc thời hạn. Nếu bỏ lỡ bất kỳ thời hiệu hoặc thời hạn nào, khách hàng có thể phải gánh chịu tổn thất và chi phí. Với dịch vụ tư vấn pháp lý hàng tháng, khách hàng sẽ được tư vấn về vấn đề này. Khách hàng có thể được tư vấn về tất cả các vấn đề pháp lý một cách kịp thời mà không phải lo lắng nhiều về điều đó.

Hơn nữa, với dịch vụ tư vấn pháp lý hàng tháng, khách hàng không còn phải lo lắng về các tài liệu pháp lý. Bất cứ khi nào khách hàng cần một tài liệu công chứng, một bản khai, một hợp đồng, chúng tôi sẽ cung cấp ngay lập tức cho khách hàng.

Sau cùng, nếu khách hàng cần luật sư đại diện cho khách hàng tại tòa, các luật sư nhiều kinh nghiệm của chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Các luật sư có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực pháp lý có liên quan của chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi cho khách hàng và giúp công lý thực thi.

Nếu khách hàng cần thêm thông tin để biết là chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng về các vụ việc tư vấn pháp lý thường xuyên hay không, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số +84 (28) 3622 3522 hoặc email cho chúng tôi: info@phuoc-partner.com.

[contact-form-7 id=”16858″ title=”Practices – Contact – VN”]