Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Bất Động Sản

Tải Về

Bất Động Sản

Luật Sư Tư Vấn Bất Động Sản

Chúng tôi có một đội ngũ luật sư tư vấn pháp lý bất động sản để cung cấp đầy đủ các dịch vụ liên quan đến bất động sản, bao gồm dịch vụ liên quan đến giao dịch, doanh nghiệp và tranh tụng cho nhiều khách hàng trong và ngoài nước. Chúng tôi thường xuyên đại diện cho khách hàng trong các dự án và giao dịch bất động sản nổi bật có giá trị lên đến hàng chục triệu đô la tại Việt Nam.

Khách hàng của chúng tôi bao gồm các nhà phát triển bất động sản trong và ngoài nước, chủ sở hữu và nhà điều hành các tòa nhà văn phòng, chung cư, trung tâm thương mại và doanh nghiệp xây dựng nhà ở để bán và cho thuê. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm làm việc với các giao dịch bất động sản phức tạp, các dự án phát triển đất có quy mô lớn, các vấn đề có liên quan đến quy hoạch và sử dụng đất, tài chính, cho vay và các vụ kiện có liên quan. Các luật sư bất động sản của chúng tôi đã xử lý nhiều giao dịch mua bán, tham gia đàm phán và chuẩn bị các tài liệu mua bán và hoàn tất giao dịch khác, thủ tục sau hoàn tất giao dịch và hợp đồng thuê.

Chúng tôi cũng đại diện cho các khách hàng bất động sản trong việc tái cung cấp tài chính và tái cấu trúc sở hữu. Chúng tôi hỗ trợ xúc tiến việc mua lại các quyền của bên cho thuê trong hợp đồng thuê, thành lập pháp nhân để xác lập quyền sở hữu đối với tài sản, đàm phán và tất toán các khoản vay. Chúng tôi hỗ trợ lập hồ sơ vay giữa bên cho vay và bên vay cho các dự án mua bán, phát triển và xây dựng bất động sản. Chúng tôi tham gia xử lý các vụ kiện có liên quan đến quyền sở hữu giữa chủ sở hữu và người thuê tại các trung tâm mua sắm, liên quan đến trách nhiệm của nhà phát triển và chủ dự án trong các tranh chấp về quyền sở hữu, tranh chấp ranh giới, và tranh chấp thương mại giữa chủ nhà và bên thuê.

Các luật sư bất động sản của chúng tôi được Asia Law và Legal 500 công nhận là những luật sư hàng đầu trong lĩnh vực chuyên môn của họ.

Nếu khách hàng cần thêm thông tin để biết là chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng về các vụ việc bất động sản hay không, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số +84 (28) 3622 3522 hoặc email cho chúng tôi: info@phuoc-partner.com.

[contact-form-7 id=”16858″ title=”Practices – Contact – VN”]