Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Hoạt Động Cộng Đồng

Phuoc & Partners rất chú trọng đến cộng đồng, đặc biệt là quận nơi có các văn phòng của chúng tôi (TP. Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội và Đà Nẵng) tọa lạc. Đó chính là lý do mà chúng tôi luôn sẳn sàng dành ra hàng trăm giờ làm việc mỗi năm của các chuyên gia pháp lý của chúng tôi phục vụ cho các công việc công ích.

Những giờ công ích cung cấp dịch vụ pháp lý hàng năm này có giá trị đến vài tỷ đồng được dành cho những khách hàng là những cá nhân gặp hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng tài chính để thanh toán các dịch vụ pháp lý của chuyên gia pháp lý (ví dụ như phụ nữ ly hôn gặp hoàn cảnh khó khăn phải nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, người bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng gia cảnh gặp khó khăn người lao động là công nhân lao động chân tay khởi kiện người sử dụng lao động, v.v.).

Phuoc & Partners cũng cung cấp sự hỗ trợ nhất định cho các tổ chức từ thiện, tổ chức phi lợi nhuận và các chương trình dịch vụ pháp lý cho người nghèo ở Việt Nam. Ngoài ra, Phuoc & Partners còn đặt ra kỳ vọng là nhân viên của Công ty nhận và hiểu rõ mục đích của công việc công ích này vì chúng tôi là một công ty được xây dựng trên các tiêu chuẩn, chuẩn mực cao nhất về dịch vụ  không chỉ đối với khách hàng của chúng tôi mà còn đối với cộng đồng xung quanh. Làm thể nào để Có được sự Hỗ trợ Công ích.

Nếu bạn cần sự hỗ trợ công ích của chúng tôi và nếu thấy hoàn cảnh của bạn phù hợp với các tiêu chuẩn được nêu ở trên, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại +84 (28) 3622 3522 hoặc địa chỉ email info@phuoc-partner.com. Chúng tôi sẽ xem xét xem trường hợp của bạn có phu hợp với các yêu cầu ở trên hay không, và nếu chúng tôi xét thấy các yêu cầu trên thỏa mãn thì chúng tôi sẽ cử một chuyên gia pháp lý phù hợp liên lạc với bạn và cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho bạn.