Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Trọng Tài Thương Mại

Tải Về

Trọng Tài Thương Mại

trong-tai-hoa-giai-thuong-mai-phuoc-partners

Các luật sư nhiều kinh nghiệm của chúng tôi có khả năng xử lý nhiều vấn đề có liên quan đến trọng tài quốc tế cho các công ty đa quốc gia, các công ty trong và ngoài nước, các cơ quan Nhà nước. Các luật sư của chúng tôi đã tham gia xử lý những tranh chấp đa thẩm quyền rất phức tạp có liên quan đến trọng tài và tranh tụng cũng như những tranh chấp có liên quan đến các vấn đề của công pháp quốc tế và pháp luật các quốc gia khác nhau.

Các chuyên gia về trọng tài của chúng tôi làm việc xuyên suốt giữa 3 văn phòng của chúng tôi tại Việt Nam. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm về trọng tài thương mại quốc tế, các hiệp ước đầu tư, về việc công nhận và cho thi hành hoặc không công nhận bản án, quyết định của tòa án, trọng tài nước ngoài tại Việt Nam cũng như các phán quyết của tòa án Việt Nam ở nước ngoài. Các luật sư của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm tham gia tố tụng tại các tổ chức trọng tài lớn và đã đại diện thành công cho nhiều khách hàng cá nhân và doanh nghiệp theo quy tắc trọng tài của các tổ chức trọng tài.

  • Phòng thương mại quốc tế (ICC)
  • Trung tâm quốc tế về giải quyết tranh chấp đầu tư (ICSID)
  • Ủy ban Liên hợp quốc về Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL)
  • Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hồng Kông(HKIAC)
  • Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC)

Các luật sư của chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi, giảng dạy và viết về các đề tài thời sự về trọng tài, tham gia tranh luận và đối thoại về thực tiễn hành nghề trọng tài, là thành viên của các tổ chức tại nhiều ủy ban và tổ công tác trọng tài trong nước và quốc tế. Một số luật sư của chúng tôi còn là trọng tài viên chính thức của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và thường xuyên được nhiều nguyên đơn và bị đơn trong nước và nước ngoài yêu cầu làm trọng tài cho các vụ kiện đòi hỏi chuyên môn cao tại VIAC.

Nếu khách hàng cần thêm thông tin để biết là chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng về các vụ việc trọng tài thương mại hay không, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số +84 (28) 3622 3522 hoặc email cho chúng tôi: info@phuoc-partner.com.

[contact-form-7 id=”16858″ title=”Practices – Contact – VN”]