Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Thẩm Quyền Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại Của Tòa Án

tham-quyen-giai-quyet-tranh-chap-thuong-mai-cua-toa-an

4 Thẩm Quyền Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại Của Tòa Án

Khi xảy ra tranh chấp, các bên trong tranh chấp thương mại có thể giải quyết tranh chấp bằng cách tự thương lượng, hòa giải, hoặc khởi kiện tại Tòa án, trọng tài thương mại. Qua bài viết này, Phuoc & Partners sẽ trình bày thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại của Tòa án.

1. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại của Tòa án theo vụ việc

Điều 30 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 (“BLTTDS 2015”) quy định những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, bao gồm:

 • Tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận thuộc thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại của Tòa án;
 • Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận thuộc thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại của Tòa án;
 • Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty thuộc thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại của Tòa án;
 • Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty thuộc thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại của Tòa án;
 • Các tranh chấp khác về thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại của Tòa án (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật).

Đặc biệt, thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại của Tòa án không phát sinh nếu các bên trong tranh chấp thương mại đã có thỏa thuận trọng tài có hiệu lực và có thể thực hiện được.

2. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại của Tòa án theo cấp xét xử

2.1 Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại của Tòa án cấp huyện (Tòa dân sự Tòa án Nhân dân cấp huyện): giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.

2.2 Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại của Tòa án cấp tỉnh (Tòa kinh tế Tòa án Nhân cấp tỉnh): giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại sau đây:

2.2.1 Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận thuộc thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại của Tòa án;

2.2.2 Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty thuộc thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại của Tòa án;

2.2.3 Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty thuộc thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại của Tòa án;

2.2.4 Các tranh chấp khác về thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại của Tòa án (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật);

2.2.5 Những tranh chấp thương mại mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện; và

2.2.6 Tòa kinh tế Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh tự mình lấy lên để giải quyết khi xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của Tòa án nhân dân cấp huyện.

3. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại của Tòa án theo lãnh thổ

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau: nơi bị đơn cư trú, làm việc hoặc có trụ sở; nơi nguyên đơn cư trú, làm việc hoặc có trụ sở nếu các đương sự có thỏa thuận; nơi có bất động sản đang bị tranh chấp.

4. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại của Tòa án theo sự lựa chọn của nguyên đơn

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại của Tòa án theo sự lựa chọn của nguyên đơn trong vụ án tranh chấp về kinh doanh, thương mại như sau:

 • Nếu không biết nơi cư trú, làm việc, trụ sở của bị đơn thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở cuối cùng hoặc nơi bị đơn có tài sản giải quyết;
 • Nếu tranh chấp phát sinh từ hoạt động của chi nhánh tổ chức thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi tổ chức có trụ sở hoặc nơi tổ chức có chi nhánh giải quyết;
 • Nếu bị đơn không có nơi cư trú, làm việc, trụ sở ở Việt Nam thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc, có trụ sở giải quyết;
 • Nếu tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi hợp đồng được thực hiện giải quyết;
 • Nếu các bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở ở nhiều nơi khác nhau thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi một trong các bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở giải quyết;
 • Nếu tranh chấp bất động sản mà bất động sản có ở nhiều địa phương khác nhau thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi có một trong các bất động sản giải quyết.

Trên đây là nội dung khái quát về thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại của Tòa án. Nếu Quý khách hàng có khó khăn trong việc tìm kiếm một Công ty Luật Tư vấn và hỗ trợ về vấn đề thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại của Tòa án, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật  cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý Khách hàng.