Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Luật Sư Tư Vấn Bản Quyền

Sở Hữu Trí Tuệ - Bản Quyền

Các luật sư tư vấn lĩnh vực bản quyền của Phước & và Các Cộng Sự đã tư vấn nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến bản quyền thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như quảng cáo, các xuất bản phẩm in và trực tuyến và phần mềm máy tính và về quyền phát song trong lĩnh vực phát thanh và truyền hình. Những luật sư trong Bộ phận bản quyền luôn rất năng động trong việc soạn thảo và nộp hồ sơ đăng ký bản quyền, và thường xuyên tư vấn cho khách hàng về những vấn đề như “tác phẩm công vụ” để đảm bảo rằng khách hàng là doanh nghiệp sẽ là người sở hữu bản quyền đối với những tác phẩm mà họ đã thuê để sáng tác. Các thành viên của Bộ phận này cũng tư vấn một cách rộng rãi cho khách hàng về những vấn đề bản quyền liên quan đến Internet, bao gồm những vấn như dàn khung, kết nối và phát triển trang web và quyền sở hữu. Các thành viên trong Bộ phận này cũng phác thảo chính sách sử dụng thư điện tử và Internet cho doanh nghiệp.