Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Bất động sản

Các Vụ Việc Dân Sự - Bất động sản
Giao dịch bất động sản và giao dịch thương mại có thể là rất phức tạp và khó khăn cho nhiều người giải quyết. Dù bạn là người sở hữu bất động sản mà đang có vấn đề với người mua nhà của bạn, hoặc là chủ doanh nghiệp đang tìm cách mua một tài sản thương mại hoặc bán hay mua một doanh nghiệp, bạn sẽ đạt được rất nhiều khi thuê một luật sư để xử lý tình huống. Tại Phuoc & Partners, chúng tôi đại diện cho cả cá nhân và doanh nghiệp trong một loạt về bất động sảnthương mại, bao gồm những vấn đề có liên quan đến:
  • Tài sản Thương mại
  • Tài sản để ở
  • Xây dựng
  • Các vấn đề về Chủ nhà/Người thuê
  • Thế chấp hoặc Tài chính vay
  • Tịch thu tài sản thế chấp
  • Khiếu kiện về Bảo hiểm
  • Những vấn đề về việc làm
Bất kể bạn đang phải đương đầu với vấn đề cụ thể nào, tốt nhất là bạn hãy nói chuyện với một luật sư về bất động sản ở chúng tôi trước khi bạn có bất kỳ hành động gì. Luật sư của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn sự tư vấn cần thiết và sự hướng dẫn về pháp lý trong lúc đó, và với sự trợ giúp của họ bạn sẽ có ý tưởng tốt hơn về những gì đang diễn ra và những gì bạn cần phải làm để có được một sự giải quyết đối với vấn đề của bạn.