Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Lạc Hồng Dinh

Lạc Hồng Dinh

Nhân viên Hành chính & Nhân sự
dinh.lac@phuoc-partner.com

Sau khi tốt nghiệp Cử nhân Luật kinh tế, Hồng Dinh làm việc tại một công ty trong lĩnh vực xây dựng dân dụng với vị trí Nhân viên pháp chế.

Tại đây, Hồng Dinh tham gia hỗ trợ các vấn đề pháp lý liên quan tới hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty như kiểm tra, soạn thảo các hợp đồng mua sắm; tư vấn các vấn đề phát sinh từ quan hệ lao động, nội quy lao động; liên hệ làm việc với các cơ quan có thẩm quyền liên quan tới việc cấp, thu hồi, điều chỉnh các loại giấy phép, hồ sơ kinh doanh trong quá trình hoạt động của Công ty.

Hồng Dinh bắt đầu gia nhập Phước & Partners với vị trí Nhân viên hành chánh-Nhân sự vào năm 2019.

Đào Tạo: 

  • 2013: Cử nhân Luật kinh tế – Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh
  • 2019: Chứng chỉ Hành nghề Luật sư

Thành Viên Đoàn Luật Sư:

  • Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngôn Ngữ:

Tiếng Anh, Tiếng Việt