Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Nguyễn Thị Tường Vân

Nguyễn Thị Tường Vân

Kế toán trưởng

van.nguyen@phuoc-partner.com

Trước khi làm việc tại Phuoc & Partners, Tường Vân đã từng giữ chức vụ Kế toán tổng hợp cho nhiều công ty, tập đoàn lớn như Công ty quảng cáo-truyền thông Liên kết mới (2008-2010), Công ty Boiem Tech Vietnam (2010-2012), Dai-ichi Seko Vietnam (2012-2019). Tại vị trí này, Tường Vân đã đảm nhận nhiều công việc, trách nhiệm quan trọng và then chốt trong công ty như báo cáo tài chính, báo cáo thuế, thực hiên các giao dịch ngân hàng, nhập dữ liệu trên phần mềm SAP, quản lý tài sản, tạo hóa đơn điện tử…Vân đã có kinh nghiệm làm việc lâu năm cùng với những kiến thức chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực về Kế toán & tài chính, Kế toán tổng hợp cho nên khi quay về làm việc tại Phuoc & Partners, Vân có thể dễ dàng phát huy được năng lực cũng như quản lý hệ thống kế toán của công ty một cách chính xác và hệ thống hóa các quy trình của công ty để trở nên hiệu quả, nhanh chóng và chuyên nghiệp hơn.

Học vấn:

  • Cử nhân Kế toán –Đại học Nông Lâm (2003-2007)

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt và Tiếng Anh