Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Bối rối quanh cam kết không làm việc cho đối thủ

Bối rối quanh cam kết không làm việc cho đối thủ

Thời gian gần đây, khi có dịp tư vấn cho khách hàng cũng như tham gia trao đổi tại các hội thảo, diễn đàn về pháp luật lao động và quản trị nhân sự, một trong những vấn đề nhận được nhiều thắc mắc nhất chính là: rốt cục thì thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động về việc không làm việc cho đối thủ cạnh tranh (tiếng Anh gọi là Non-Competition Agreement) sau khi người lao động nghỉ việc có được pháp luật Việt Nam công nhận không? Xin tham khảo bài viết của Luật sư Lạc Thị Tú Duy và luật sư Nguyễn Hữu Phước đăngtrên tạp chí Kinh tế Sài Gòn ngày 26/8/2019.

https://www.thesaigontimes.vn/293252/boi-roi-quanh-cam-ket-khong-lam-viec-cho-doi-thu.html?fbclid=IwAR3l7Hn2y_yMU1z90viyM_W_DDwbyUdbHV6EQtNYbwUPONJHaERrmpGgPeQ