Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Cạnh tranh không lành mạnh

Sở Hữu Trí Tuệ - Cạnh tranh không lành mạnh

Các thành viên luật sư tư vấn Cạnh tranh không lành mạnh, tư vấn về các biện pháp phòng ngừa trước các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, bất kể hành vi này có liên quan đến việc sao chép y thiết kế của bao gói sản phẩm hay chiếm dụng tên miền. Những luật sư trong Bộ phận này có thể đưa ra những hành động phù hợp cho từng vụ việc và hiệu quả về chi phí cho khách hàng để ngăn chặn những hành vi như chiếm dụng tên miền bất hợp pháp.