Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Tư Vấn Cho Thuê Bất Động Sản

Các luật sư hành nghề về Bất động sản của chúng tôi có kiến thức và kỹ năng để xử lý cơ cấu tài chính của những vụ cho thuê bất động sản và thương mại phức tạp trong nhiều ngành nghề khác nhau, bao gồm cả việc bán/thuê lại.