Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Chuyên Viên Dịch Thuật Pháp Lý

Dịch Thuật Văn Bản Pháp Lý - Chuyên Viên Dịch Thuật Pháp Lý
  • Các chuyên viên dịch thuật pháp lý của chúng tôi có trình độ chuyên môn cao.
  • Các chuyên viên dịch thuật pháp lý của chúng tôi có ít nhất 6 năm kinh nghiệm dịch thuật và đã vượt qua quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt.
  • Các chuyên viên dịch thuật pháp lý của chúng tôi dịch ra ngôn ngữ bản xứ của họ.
  • Chúng tôi cung cấp các dịch vụ dịch thuật văn bản ra 6 thứ tiếng.