Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Đánh Giá Chi Tiết

Vui lòng cung cấp ý kiến của bạn về chất lượng dịch vụ của Phuoc & Partners

Vui lòng điền thông tin như sau:

[contact-form-7 id=”7503″ title=”Survey Form – VN”]

Đánh giá chi tiết: (Tương ứng 1-5 sao)

1*: Rất tốt; 2*: Tốt; 3* Bình thường; 4* Hơi kém; 5* Rất kém

1. Địa điểm văn phòng:

Click to rate this post!
[Total: 20 Average: 3.3]

2. Chất lượng dịch vụ:

Click to rate this post!
[Total: 20 Average: 3.3]

3. Cơ sở hạ tầng:

Click to rate this post!
[Total: 20 Average: 3.3]

4. Tính chuyên nghiệp:

Click to rate this post!
[Total: 20 Average: 3.3]

5. Thời hạn hoàn thành công việc:

Click to rate this post!
[Total: 20 Average: 3.3]