Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Có sự khác biệt nào giữa thuê một luật sư hành nghề độc lập và một công ty luật danh tiếng chẳng hạn như Phuoc & Partners?

Có một số khác biệt cơ bản bạn ạ. Thứ nhất, với số lượng đông đảo đội ngũ luật sư và nhân viên hỗ trợ, và danh mục dài các khách hàng lớn với các giao dịch/tranh chấp lớn, các công ty luật danh tiếng có thể tư vấn chuyên sâu ở nhiều lĩnh vực pháp lý phức tạp khác nhau với khối lượng công việc lớn tại cùng một thời điểm.

Thứ hai, với nhiều văn phòng tọa lạc ở nhiều nơi tại Việt Nam, các công ty luật danh tiếng có thể thực hiện công việc cho khách hàng dễ dàng hơn và có thể giảm thiểu chi phí di chuyển cho khách hàng. Thứ ba, tuy nhiên, phí dịch vụ pháp lý của các công ty luật danh tiếng thường cao hơn phí dịch vụ pháp lý của các luật sư hành nghề độc lập và không quá linh động vì (1) các chi phí hành chính vận hành văn phòng (tiền thuê văn phòng, nhân sự, huấn luyện nghiệp vụ, chi phí phát triển kinh doanh, v.v) của các công ty luật danh tiếng thường rất cao; và (2) các công ty luật danh tiếng luôn phải duy trì một đội ngũ luật sư và nhân viên hỗ trợ đông đảo và thường xuyên ở nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhau ở nhiều địa điểm nên chi phí tiền lương cao.

Do đó, sẽ tùy vào loại công việc pháp lý nào mà bạn đang cần sự hỗ trợ pháp lý, giao dịch/tranh chấp lớn hay nhỏ, mức độ phức tạp, địa điểm cần sự hỗ trợ pháp lý và ngân sách của bạn mà bạn sẽ quyết định giữa việc chọn công ty luật danh tiếng hay luật sư hành nghề độc lập cho công việc pháp lý của bạn.