Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Phuoc & Partners có duy trì mối quan hệ gần gũi với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở địa phương và trung ương để phục vụ cho công việc của bạn không?

Là một công ty luật hàng đầu tại Việt Nam, dĩ nhiên là chúng tôi có điều kiện làm việc với rất nhiều các cơ quan, ban ngành của nhà nước trong cả nước chẳng hạn như Văn phòng chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Ngân hàng Nhà nước, v.v.

Đến ủy ban nhân dân các cấp, tòa án tối cao, các tòa án địa phương, các phòng thi hành án. Tuy nhiên, mối quan hệ của chúng tôi thuần túy là dựa trên các công việc pháp lý của khác hàng và chúng tôi luôn duy trì một chuẩn mực phù hợp theo yêu cầu của Luật Luật sư, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, Luật phòng chống tham nhũng trong quan hệ với các cơ quan này để thể hiện sự chuyên nghiệp của nghề luật sư nói chung và quy tắc làm việc của Phuoc & Partners nói riêng.