Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Công ty luật của bạn có cung cấp miễn phí tư vấn ban đầu không?

Thông thường thì chúng tôi không tính phí cho cuộc họp đầu tiên với khách hàng để giới thiệu thông tin về hai bên và có được các sự kiện và hoàn cảnh xung quanh trường hợp pháp lý của khách hàng cũng như cách giải quyết mà khách hàng của chúng tôi đang tìm kiếm.

Ngoài ra, chúng tôi cũng không tính phí dịch vụ đối với các tư vấn ban đầu và ngắn có tính chất chung chung qua email hoặc điện thoại để cung cấp cho khách hàng một số lời khuyên pháp lý cơ bản về những vấn đề pháp lý mà chúng tôi đã có kiến thức tổng quát rõ ràng và không cần phải tra cứu văn bản pháp lý.

Tuy nhiên, nếu khách hàng cần tham vấn một cách sâu và rộng hơn hoặc là cần thêm tham vấn của chúng tôi sau khi tham khảo ý kiến ban đầu của chúng tôi thì có thể phải trả phí dịch vụ theo sự thỏa thuận với luật sư mà đang phụ trách vụ việc của khách hàng.