Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Khi công ty tôi chọn công ty luật cho công việc pháp lý, chúng tôi thường chủ động soạn hợp đồng dịch vụ tư vấn và gởi cho công ty luật có ý kiến thay vì chờ công ty luật soạn và gởi bản thảo hợp đồng dịch vụ pháp lý, Phuoc & Partners có đồng ý với cách thu xếp như vậy không?

Chúng tôi thường chọn việc chủ động soạn thảo và gởi bản chào phí/ hợp đồng dịch vụ pháp lý cho khách hàng vì chúng tôi làm công việc này hàng ngày nên có nhiều kinh nghiệm và có nhiều mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý phù hợp với từng trường hợp cụ thể của khách hàng. Tuy nhiên, nếu bạn thật sự muốn tự soạn thảo hợp đồng dịch vụ pháp lý theo mẫu của bạn thì chúng tôi vẫn đồng ý miễn rằng chúng tôi được phép góp ý kiến trên các bản dự thảo đó trước khi ký kết.