Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Hiện có bao nhiêu cách tính phí dịch vụ pháp lý mà Phuoc & Partners đang áp dụng?

Chúng tôi rất hiểu và chia sẻ sự quan tâm đặc biệt của khách hàng đối với số tiền phí dịch vụ pháp lý phải trả từ nguồn ngân sách có giới hạn của khách hàng nên chúng tôi đã áp dụng một cách linh hoạt rất nhiều hình thức thanh toán phí dịch vụ pháp lý bao gồm ba hình thức chính là: phí theo giờ, phí dịch vụ cố định và phí dịch vụ dựa trên sự thành công của công việc.

Phí dịch vụ theo giờ (được áp dụng phố biến nhất) thường được áp dụng cho các công việc mà khó hay không thể xác định được thời gian hoàn thành công việc được giao (ví dụ như tư vấn pháp lý thường xuyên, giải quyết tranh chấp); Phí dich vụ cố định thường áp dụng cho các công việc mà chúng tôi đã thông thạo và có thể dự đoán được thời gian hoàn thành công việc (ví dụ như xin giấy phép đầu tư, đăng ký nội quy lao động, đăng ký nhãn hiệu, xin giấy phép lao động v.v.); và Phí dịch vụ dựa trên sự thành công của công việc được áp dụng cho các công việc mà một số khách hàng vì nhiều lý do khác nhau không có khả năng hay không ý định thanh toán phí dịch vụ cho luật sư (ví dụ như thu hồi nợ khó đòi).