Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) áp dụng cho dịch vụ pháp lý hiện nay của Việt Nam là bao nhiêu?

Mức thuế GTGT áp dụng cho các dịch vụ pháp lý hiện nay là 10% (mức thuế chuẩn). Tuy nhiên, nếu các dịch vụ pháp lý này cung cấp cho khách hàng ở nước ngoài mà dịch vụ pháp lý đó được thực hiện (khái niệm “tiêu dùng” theo thuật ngữ trong văn bản pháp luật) ở ngoài Việt Nam thì thuế suất thuế GTGT áp dụng sẽ là 0% (được xem như dịch vụ xuất khẩu).

Xin lưu ý là cá điều kiện để được hưởng thuế suất 0% là tổ chức mà không có cơ sở thường trú tại Việt Nam và không phải là đối tượng chịu thuế GTGT tại Việt Nam đã không còn được áp dụng nữa. Thuế suất thuế GTGT 0% cũng áp dụng đối với trường hợp các dịch vụ pháp lý cung cấp cho các doanh nghiệp tọa lạc trong các khu chế xuất.