Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Tôi là khách hàng cá nhân, tôi có phải chịu thuế GTGT tính trên phí dịch vụ pháp lý của công ty bạn không?

Theo quy định của Luật thuế GTGT hiện hành của Việt Nam hàng hoá và dịch vụ được các tổ chức và cá nhân dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam nói chung là đối tượng chịu thuế GTGT và dịch vụ pháp lý cũng không nằm ngoài quy định này.

Do đó, ngay cả khi bạn là cá nhân mà có sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi và không có nhu cầu được xuất hóa đơn thuế GTGT thì bạn cũng phải chịu thuế GTGT trên số tiền phí dịch vụ pháp lý mà bạn phải trả cho chúng tôi. Với trách nhiệm là người nộp thuế GTGT cho nhà nước, chúng tôi sẽ tính và thu số tiền thuế GTGT nói trên từ bạn và trả chúng cho kho bạc nhà nước theo quy định.