Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Liên Doanh

Đầu Tư Vào Việt Nam - Liên Doanh

Phước và Các Cộng Sự duy trì một mảng hành nghề đặc biệt chuyên sâu trong việc thành lập các liên doanh. Chúng tôi thường đại diện cho các khách hàng nước ngoài và Việt Nam trong những dự án có vốn đầu tư nước ngoài đa dạng. Chúng tôi tư vấn cho những công ty nước ngoài tham gia thiết lập sự hiện diện của họ thông qua việc sở hữu các doanh nghiệp hiện có hoặc thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam. Qua nhiều năm, chúng tôi đã đại diện cho các đa quốc gia trong mọi lĩnh vực và ngành nghề bao gồm: sản xuấtcơ sở hạ tầngtài nguyên thiên nhiên, và các loại dịch vụ.

Chúng tôi cũng cấp dịch vụ cho các khách hàng quốc tế và trong nước thông qua các vòng đời của các dự án đầu tư của họ tại Việt Nam. Những dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm thẩm tra pháp lý chi tiết, thiết kế cấu trúc dự án, thành lập các hình thức doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mua tài sản hoặc cổ phần, tư vấn thuế, soạn thảo các văn bản dự án, và hỗ trợ trong việc đàm phán và các quy trình phê duyệt. Thông qua nhiều dự án liên doanh, chúng tôi đã thu nhận được những kinh nghiệm quý báu trong việc thành lập các liên doanh cũng như xác định các khu vực có vấn đề trong hoạt động và những tranh chấp có thể phát sinh.

Các khách hàng của chúng tôi không chỉ đánh giá cao những tư vấn về quy định pháp luật, mà còn đánh giá cao về những khuyến nghị có tính thực tiễn cao về cách thức đàm phán với các đối tác nước ngoài hoặc Việt Nam trong liên doanh, với cơ quan nhà nước và các bên có liên quan khác, cũng như hỗ trợ trong việc phát triển những chiến lược như làm thế nào để giải quyết các rắc rối và các vấn đề mà có thể phát sinh trong liên doanh.