Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Hiện nay có nhiều kênh liên lạc miễn phí phổ biến như các phần mềm Skype, Yahoo Messenger, Viber. Vậy tôi có thể sử dụng các phần mềm này để trao đổi công việc với luật sư của Phuoc & Partners không?

Chúng tôi ghi nhận thực tế hiện nay có khá nhiều kênh liên lạc trực tuyến phổ biến nhưng miễn phí như Skype, Yahoo Messenger, Viber và luôn đánh giá cao hiệu quả của chúng. Tuy nhiên, do các thông tin trao đổi giữa khách hàng và luật sư nói chung là các thông tin riêng tư và mật nên chúng tôi hiếm khi sử dụng các kênh liên lạc trực tuyến phổ biến này để trao đổi công việc với khách hàng (trừ một số trường hợp khẩn cấp) vì sợ nguy cơ bị rò rỉ thông tin. Chúng tôi hiện chỉ sử dụng Skype và Viber là kênh liên lạc nội bộ mà thôi. Nếu bạn cần trao đổi công việc với chúng tôi, xin vui lòng điện thoại hay gởi email cho luật sư chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng hồi âm cho bạn trong thời gian sớm nhất có thể.