Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Khi cần gặp luật sư của Phuoc & Partners, tôi có cần phải đặt lịch hẹn trước không?

Cần chứ. Luật sư chúng tôi thường rất bận rộn với nhiều công việc chẳng hạn như tham dự các cuộc họp với khách hàng và các phiên tòa xét xử, tham dự và/hoặc trình bày tại các hội thảo/sự kiện pháp lý/buổi huấn luyện, cuộc gọi hội nghị với khách hàng, cơ quan nhà nước và các bên thứ ba và vv.

Ngoài ra, luật sư chúng tôi cũng cần phải chuẩn bị tốt trước khi có bất kỳ cuộc họp nào với khách hàng, đặc biệt là các cuộc họp có tính chất tư vấn pháp lý, và do đó nếu không có một cuộc hẹn trước qua điện thoại hay email với một thời gian hợp lý, sẽ rất khó để một luật sư của chúng tôi có thể sẵn sàng và chuẩn bị tốt để gặp bạn và trong một số trường hợp chúng tôi không còn có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải nói “Không” với bạn mặc dù bạn đã ở phía trước quầy tiếp tân của văn phòng chúng tôi.

Chúng tôi hy vọng bạn hiểu được khối lượng công việc của các luật sư chúng tôi, thông cảm và sẽ thực hiện theo hướng dẫn này.