Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Tôi rất bận rộn nên không có thời gian đọc các thư tư vấn hay viết email trả lời công việc với luật sư, nếu tôi có yêu cầu thì công ty luật của bạn có đồng ý chỉ làm việc với tôi qua các cuộc họp và điện thoại với nhau không?

Là công ty luật, chúng tôi luôn lắng nghe và tạo sự thuận tiện tối đa có thể mọi lúc mọi nơi cho khách hàng khi làm việc với chúng tôi nên chúng tôi sẳn sàng làm việc với bạn theo kênh giao tiếp thông qua các cuộc họp và điện thoại theo như yêu cầu của bạn.

Công việc pháp lý thường đòi hỏi luật sư phải thường xuyên kiểm tra chéo và tham chiếu các thông tin và tư vấn trước đó của mình; do bản chất khá mơ hồ của một số các văn bản pháp luật hiện hành của Việt Nam, việc hiểu và diễn giải luật có thể thay đổi tùy theo từng người. Để bảo đảm cho các hành vi được thực hiện một cách chính xác, luật sư của chúng tôi có thể vẫn cần ghi chú lại các tư vấn cho khách hàng để dễ dàng cho họ trong việc tham chiếu sau này (nếu cần) và cũng để giúp cho việc tham chiếu giữa các công việc đã được làm và tư vấn cho khách hàng. Trên cơ sở đó, ngay cả khi bạn không yêu cầu, chúng tôi vẫn có nghĩa vụ gởi email/fax/thư cho bạn ở từng thời điểm cụ thể về công việc pháp lý mà chúng tôi đã được giao; chúng tôi yêu cầu bạn hoặc thư ký của bạn đơn giản là giữ các thông tin này để sử dụng khi cần.