Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Nếu tôi muốn luật sư của Phuoc & Partners đến chỗ tôi hay một địa điểm do tôi chọn thay vì đến văn phòng Phuoc & Partners để họp bàn thì có được không?

Trong quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng, tương tự như các loại hình dịch vụ khác, chúng tôi luôn tìm cách tạo sự thuận tiện nhiều nhất có thể cho khách hàng với chi phí thấp nhất có thể. Do đó, chúng tôi thường đề xuất các cuộc họp diễn ra tại văn phòng của chúng tôi để chúng tôi khỏi phải di chuyển và tính phí khách hàng cho thời gian di chuyển của chúng tôi. Tuy nhiên, để tạo sự thuận tiện cho khách hàng và nếu được khách hàng yêu cầu thì luật sư của chúng tôi luôn sẳn sàng họp với khách hàng tại bất kỳ nơi đâu mà khách hàng yêu cầu miễn rằng (i) chi phí di chuyển và chi phí thời gian của luật sư di chuyển được khách hàng thanh toán; (ii) có thời gian báo trước hợp lý; và (iii) địa điểm họp an toàn, sạch sẻ, thuận tiện cho việc giao thông.