Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Mẫu Đơn Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại

maudonboithuongthiethai

Mẫu Đơn Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại

Quy định của pháp luật dân sự Việt Nam đưa ra nhiều phương thức bảo vệ quyền dân sự. Khi quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân bị xâm phạm, chủ thể đó có quyền tự bảo vệ theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hỗ trợ, thực hiện các biện pháp để bảo vệ[1]. Một trong số đó là buộc bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp này, mẫu đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại sẽ là một trong những phương tiện để bên có quyền lợi bị xâm phạm yêu cầu bên xâm phạm bồi thường thiệt hại. Bên có quyền dân sự bị xâm phạm cần điền đúng các thông tin vào mẫu đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại để gửi đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Sau đây là những lưu ý cần thiết và mẫu đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại tham khảo trong quá trình soạn thảo mẫu đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Thứ nhất, phần kính gửi trong mẫu đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại, người làm đơn cần ghi tên cơ quan có trách nhiệm giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Thứ hai, thông tin người làm đơn trong mẫu đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại cần được ghi rõ ràng và đầy đủ. Trường hợp là cá nhân bị thiệt hại thì điền thông tin của cá nhân đó, hoặc người đại diện theo pháp luật trong trường hợp người bị thiệt hại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự,… hoặc người thừa kế trong trường hợp người bị thiệt hại chết. Trường hợp là tổ chức thì ghi tên tổ chức và họ, tên đầy đủ của người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó vào mẫu đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Thứ ba, phần thiệt hại được liệt kê trong mẫu đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại cần được xác định rõ và nêu chi tiết cũng như đính kèm các tài liệu chứng minh về thiệt hại đó. Người làm đơn cần căn cứ các quy định hướng dẫn về việc xác định thiệt hại về tài sản, tính mạng, sức khỏe, hay thu nhập thực tế bị mất…

Cuối cùng, người làm đơn cần tổng hợp tất cả các khoản tiền đề nghị bồi thường là bao nhiêu trong mẫu đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những thiệt hại đã nêu ở trên theo quy định của pháp luật.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

 

Kính gửi: …………………………………….

 

Tên tôi là: …………………………………………………………………………

 

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………

 

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu: ………………… Cấp ngày: ……… Do: …………

 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Theo Quyết định/Bản án số: ………….. ngày …….. tháng …… năm ……….. của ………………. về việc xác định hành vi trái pháp luật của ……., tôi đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật ……., bao gồm các khoản sau:

  1. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (nếu có)

Tên tài sản: …………………………………………………………………………………..

Đặc điểm của tài sản: ………………………………………………………………………..

Tình trạng tài sản: ……………………………………………………………………………

Giá trị tài sản khi mua: ………………………………………………………………………

Giá trị tài sản khi bị xâm phạm: ……………………………………………………………..

Thiệt hại do việc không sử dụng, khai thác tài sản (nếu có): ………………………………

(Kèm theo tài liệu chứng minh về tài sản nêu trên nếu có)

Số tiền yêu cầu bồi thường: …………………………………………………………………

  1. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút (nếu có): ………………………………………

(Kèm theo tài liệu chứng minh thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút)

  1. Thiệt hại do tổn thất về tinh thần (nếu có): ………………………………………………….
  2. Thiệt hại do tổn hại về sức khỏe (nếu có): …………………………………………………
  3. Mức độ sức khỏe bị tổn hại (nếu có): ……………………………………………………..
  4. a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút, bao gồm: …………………………………………………………………………

(Kèm theo hồ sơ bệnh án, hóa đơn, chứng từ, xác nhận liên quan đến các chi phí trên)

  1. b) Chi phí hợp lý và thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị (nếu có): …………………………………………………………………

(Kèm theo giấy tờ chứng minh những khoản tiền trên)

  1. c) Người bị thiệt hại mất khả năng lao động (nếu có)

– Chi phí hợp lý cho người thường xuyên chăm sóc người bị thiệt hại (nếu có): ……………

– Khoản tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng (nếu có): ……………………………………………………………………………

  1. Tổng cộng số tiền đề nghị bồi thường: …………………………………………………

Đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết việc yêu cầu bồi thường của Tôi về những thiệt hại trên theo quy định của pháp luật./.

 

…….., ngày…..tháng….năm…

 

Người yêu cầu bồi thường(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là nội dung giới thiệu về mẫu đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại. Nếu Quý khách hàng có khó khăn trong việc tìm kiếm một Công ty Luật Tư vấn và hỗ trợ về mẫu đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý Khách hàng.

[1] Điều 11 BLDS 2015