Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Nếu tôi không hài lòng về cách cung cấp dịch vụ của luật sư được giao phụ trách công việc của tôi và nếu tôi yêu cầu thì Phuoc & Partners có thể thay đổi luật sư khác được không?

Cung cấp dịch vụ pháp lý cũng tương tự như việc cung cấp các loại dịch vụ khác nên sẽ không tránh khỏi việc có một số ít khách hàng vào một thời điểm nào đó không hài lòng về cung cách cung cấp dịch vụ của luật sư chúng tôi. Chúng tôi luôn cố gắng lắng nghe, thấu hiểu và luôn có sự điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của khách hàng tại mọi thời điểm.

Do đó, nếu bạn có vấn đề nào đó mà không hài lòng với bấy kỳ luật sư và/hoặc nhân viên hổ trơ nào của chúng tôi, bạn hãy gởi email cho Luật sư điều hành của chúng tôi (Ông Nguyễn Hữu Phước: theo địa chỉ email phuoc.nguyen@phuoc-partner.com) nêu vấn đề của bạn. Ông Nguyễn Hữu Phước sẽ xem xét vấn đề và trao đổi lại với những người có liên quan để cải thiện việc cung cấp dịch vụ cho bạn và sẽ thông báo cho bạn biết. Nếu sau đó mà tình hình vẫn không cải thiện thì bạn báo lại cho Ông Nguyễn Hữu Phước biết và chúng tôi sẽ nhanh chóng có sự điểu chỉnh nhân sự hợp lý phù hợp với yêu cầu của bạn.