Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Tôi muốn được cập nhật các thông tin pháp luật mới một cách thường xuyên, vậy Phuoc & Partners có cung cấp các bản tin pháp lý miễn phí không?

Vâng, chúng tôi có cung cấp. Chúng tôi phát hành bản tin cập nhật pháp lý trên cơ sở hàng tháng vào đầu mỗi tháng. Đối với những vấn đề pháp luật cấp bách, chúng tôi sẽ không chờ cho đến khi phát hành bản tin cập nhật pháp lý để cập nhật mà sẽ phát hành một cảnh báo pháp lý nhanh và ngắn gọn để nhắc bạn về tác động pháp lý của vấn đề pháp luật đó để khách hàng lưu ý.

Đây là một dịch vụ miễn phí và nếu bạn muốn nhận được bản tin cập nhật pháp lý và cảnh báo pháp lý của chúng tôi, xin vui lòng gửi địa chỉ email của bạn và thông tin liên hệ với công ty bạn đến địa chỉ email info@phuoc-partner.com. Chúng tôi sẽ đưa chi tiết liên lạc của bạn vào danh sách gửi thư của chúng tôi và bạn sẽ nhận được các bản tin cập nhật pháp lý và cảnh báo pháp lý hàng tháng của chúng tôi như đã đề cập ở trên.

Tuy nhiên, trong trường hợp bạn đọc các bản tin cập nhật pháp lýcảnh báo pháp lý của chúng tôi và muốn nhận được các lời khuyên pháp lý cụ thể của chúng tôi cho trường hợp của bạn và / hoặc các tài liệu văn bản quy phạm pháp luật hỗ trợ, chúng tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu của bạn nhưng sẽ tính phí một số tiền phí dịch vụ hợp lý cho dịch vụ này.