Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Tài sản khi bị thế chấp sẽ có những hướng xử lý ra sao?

xu-ly-tai-san-the-chap

Tài sản khi bị thế chấp sẽ có những hướng xử lý ra sao?

Việc được phép xử lý tài sản thế chấp sẽ phải tuân theo những quy định của pháp luật. Trong đó, điều kiện đầu tiên đó chính là việc tài sản thế chấp phải nằm một trong những trường hợp đủ điện kiện để xử lý. Cụ thể, tại Điều 299 của bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Điều 299. Các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm

 1. Đến hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.
 2. Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm trước thời hạn do vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận hoặc theo quy định của luật.
 3. Trường hợp khác do các bên thỏa thuận hoặc luật có quy định.

Như vậy, Tài sản khi thế chấp sẽ được xử lý nếu thuộc một trong các trường hợp trên. Trong đó, trường hợp phổ biến thường thấy nhất chính là đến hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm mà bên có nghĩa vụ không thực hiện.

Có thể bạn quan tâm Những thủ tục cần thiết để thu hồi tài sản đảm bảo

Trong trường hợp đó, tài sản thế chấp sẽ bị bên nhận thế chấp hay thông thường là ngân hàng tiến hành thực hiện các biên pháp để xử lý tài sản thế chấp này. Cụ thể, khoản 1 Điều 303 quy định như sau:

Phương thức xử lý tài sản thế chấp

 1. Bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm có quyền thỏa thuận một trong các phương thức xử lý tài sản thế chấp sau đây:

  a) Bán đấu giá tài sản thế chấp;

  b) Bên nhận bảo đảm tự bán tài sản thế chấp;

  c) Bên nhận bảo đảm nhận chính tài sản thế chấp để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ;

  d) Phương thức xử lý tài sản thế chấp khác.

Việc xử lý tài sản thế chấp sẽ có những hướng xử lý như trên. Thông thường đối với ngân hàng thì họ sẽ tiến hành nhận chính tài sản thế chấp để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm. Sau đó, họ sẽ tiến hành bán đấu giá tài sản thế chấp để thu hồi lại số tiền bị nợ. Từ đó thì họ sẽ nhận được giá trị số tiền mà bên thế chấp đã nợ họ. Số tiền còn dư họ sẽ phải trả lại cho bên thế chấp

Thủ tục xử lý tài sản thế chấp

Bước 1: Trước khi xử lý tài sản thế chấp, bên nhận thế chấp phải thông báo bằng văn bản trong một thời hạn hợp lý về việc xử lý tài sản thế chấp cho bên thế chấp và các bên cùng nhận bảo đảm khác. Căn cứ vào khoản 1 Điều 300 của Bộ Luật Dân Sự 2015.

Bước 2: Sau đó bên thế chấp phải giao tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp để tiến hành bán đấu giá tài sản thế chấp. Căn cứ vào Điều 301 của Bộ Luật Dân Sự 2015.

Bước 3: Định giá tài sản thế chấp. Ở bước này tài sản thế chấp sẽ phải được định giá để tiến hành bán đấu giá. Giá của tài sản thế chấp phải được định giá từ giá thị trường. Căn cứ vào khoản 2 Điều 306 của Bộ Luật Dân Sự 2015.

Bước 4: Bán đầu giá tài sản thế chấp. Sẽ phải thực hiện theo pháp luật về bán đấu giá tài sản. Căn cứ vào khoản 1 Điều 304 của Bộ Luật Dân sự 2015.

Bước 5: Tiến hành bán tài sản thế chấp và trả lại số tiền còn dư. Số tiền có được từ việc xử lý tài sản thế chấp sau khi thanh toán chi phí bảo quản, thu giữ và xử lý tài sản thế chấp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điều 308 của Bộ luật Dân sự 2015.

Trường hợp số tiền có được từ việc xử lý tài sản thế chấp sau khi thanh toán chi phí bảo quản, thu giữ và xử lý tài sản thế chấp lớn hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm thì số tiền chênh lệch phải được trả cho bên bảo đảm.

Có thể bạn quan tâm:

5 bước cần thực hiện khi tịch thu tài sản thế chấp

Làm thế nào để thu hồi tài sản thế chấp trên phương diện pháp luật?

Kết Luận

Như vậy, tài sản khi bị thế chấp sẽ có những hướng xử lý ra sao sẽ phụ thuộc rất nhiều vào những quy định của pháp luật. Bên thế chấp không thể tự ý thực hiện theo ý định của mình.

Nếu có khó khăn trong việc tìm kiếm một Công ty Luật Tư vấn về Thế chấp tài sản, vui lòng liên hệ chúng tôi: P& Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. P& Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật Tư vấn Thế chấp tài sản cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý Khách hàng.