Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Tranh Tụng – Sở Hữu Trí Tuệ

Sở Hữu Trí Tuệ - Tranh Tụng, bí quyết và bảo vệ thông tin bí mật

Những luật sư tranh tụng có kinh nghiệm trong Bộ phận này phụ trách một loạt những vấn đề về tranh tụng về quyền sở hữu trí tuệ tại tòa án và các cơ quan hành chính nhà nước. Những luật sư này phụ trách những vụ kiện vi phạm bản quyềnbằng sáng chế và thương hiệu. Ngoài ra, họ thường xuyên tranh tụng trong các vụ kiện về bí mật kinh doanh và những giao ước trong các vụ kiện về cạnh tranh, và các vụ xung đột tên miền Internet. Cuối cùng, các luật sư trong Bộ phận này cũng làm việc với những luật sư khác trong Nhóm Tranh tụng để tư vấn về những chiến lược để tránh tranh tụng.