Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Tranh tụng về xây dựng

Tranh Tụng - Tranh tụng về xây dựng
Đội ngũ Tranh tụng về Xây dựng tích cực và hiểu biết của chúng tôi biết cách để thương thảo các hợp đồng một cách hiệu quả và xông xáo và khi cần thì có thể tranh tụng tại tòa, hòa giải và tham gia phân xử các khiếu kiện về xây dựng và sản phẩm xây dựng.
Đội ngũ luật sư của chúng tôi đã bàn bạc và tư vấn cho khách hàng về nhiều dự án, hợp đồng xây dựng phức tạp, và các khiếu kiện về xây dựng ở khắp Việt Nam, bao gồm một loạt các dự án lớn, phức tạp, quan trọng của nhà nước và tư nhân, cũng như nhiều dự án lớn về công nghiệp, thương mại và khu dân cư.

Một Lịch sử Bền vững và các Kỹ năng sẵn có

Chúng tôi đã tranh tụng cho một số lớn những vụ kiện về xây dựng trị giá nhiều triệu đô la, tại các phiên tòa, tại nhiều tòa án quận huyện và tòa án tỉnh, cũng như vô số những vụ phân xử trọng tài hay những vụ hòa giải phức tạp.
Chúng tôi đạt được uy tín quốc gia trong lĩnh vực này; các thành viên trong đội ngũ luật sư của chúng tôi thường được yêu cầu nói chuyện và viết về nhiều đề tài liên quan đến xây dựng cho các nhà chuyên môn của ngành hay các đoàn thể pháp lý.
Chúng tôi hiểu về ngành xây dựng, quy trình của nó và những người tham gia trong đó. Chúng tôi rất quen thuộc với thiết kế, xây dựng và các vấn đề tài chính có thể phát sinh từ một dự án bị trục trặc, và chúng tôi biết cách để bảo vệ lợi ích của khách hàng và tiến hành một vụ kiện tốt nhất có thể được.
Chúng tôi cũng có một nền tảng bao quát trong hòa giải và các giải pháp tranh chấp thay thế khác vốn ngày càng được sử dụng nhiều trong ngành xây dựng.
Chúng tôi cung cấp một nền tảng bao quát trong những hợp đồng và tranh tụng phức tạp về xây dựng, bao gồm:

Ngôn ngữ về Trách nhiệm

Chúng tôi sử dụng ngôn ngữ tranh tụng về xây dựng, và hoàn toàn quen thuộc với những lý luận về trách nhiệm liên quan đến bất kỳ vụ kiện về dự án xây dựng nào, việc không hoàn thành sản phẩm, hoặc các lỗi về kiến trúc và việc bỏ sót, bao gồm:
 • Phản đối trong đấu thầu
 • Thiếu sót về sản phẩm và vật liệu
 • Tranh chấp về tiêu chí kỹ thuật
 • Lỗi thiết kế
 • Thử nghiệm và phân tích
 • Quy tắc và các tiêu chuẩn chuyên môn
 • Khiếu kiện về việc thực hiện và khế ước thanh toán
 • Nợ Thế chấp
 • Các ứng dụng của Luật Thương mại
 • Bảo hành và trách nhiệm hợp đồng
 • Việc thực hiện đối chiếu với các tiêu chí thiết kế
 • Lên kế hoạch về Phương pháp Đường găng (Critical Path Method)
 • Tiêu chuẩn công nghiệp
 • Những vấn đề về công nghệ tiên tiến
Chúng tôi cũng thường xuyên phụ trách việc phác thảo và thương lượng về tất cả các loại hợp đồng xây dựng và dịch vụ, yêu cầu thay đổi, và các thỏa thuận bồi thường và giải quyết tranh chấp.

Hiệu quả và Hiệu quả về Chi phí

Kinh nghiệm giúp chúng tôi tránh việc “phát minh lại bánh xe”. Chúng tôi làm việc hiệu quả về thời gian và chi phí, phân bổ nhân viên một cách thích đáng cho việc quản lý bất kỳ vụ kiện lớn nào và tính mức giá cạnh tranh đồng thời cho chọn cách thu tiền khác để thay thế.
Chúng tôi cũng hoàn toàn quen thuộc với nhiều phương pháp khác nhau để giải quyết tranh chấp theo cách khác. Chúng tôi thường xuyên tìm ra những phương thức để giải quyết tranh chấp sớm và đơn giản hóa quy trình tranh tụng.