Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Single Blog Title

Tư Vấn Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Dân Sự

Các tranh chấp hợp đồng dân sự hiện nay ngày càng đa dạng và phức tạp do nhiều nguyên nhân phát sinh khác nhau trên thực tế. Bên cạnh việc tuân thủ hợp đồng đã giao kết thì nhu cầu tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự cũng là vấn đề được quan tâm bởi các bên trong hợp đồng.

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự thường gặp

Dù đã có thỏa thuận trong các hợp đồng dân sự nhưng các bên thường tranh chấp các nội dung sau và xuất hiện nhu cầu:

–           Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự về hiệu lực của hợp đồng dân sự;

–           Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự về thời điểm chuyển giao rủi ro tài sản;

–           Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự về giao hàng, thanh toán, giá tài sản;

–           Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong hợp đồng;

–           Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự về đối tượng của hợp đồng; số lượng, chất lượng tài sản;

–           Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự về Trách nhiệm bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm hợp đồng,…

Phương thức tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự

  • Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự bằng thương lượng, hòa giải

Thương lượng, hòa giải là phương thức ưu tiên áp dụng để giải quyết, các bên được tự định đoạt việc giải quyết tranh chấp.

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự giúp các bên cùng bàn bạc, thỏa thuận để tự giải quyết mâu thuẫn hoặc tiến hành hòa giải qua trung gian. Bên thứ ba làm trung gian, hỗ trợ, thuyết phục các bên tìm kiếm các giải pháp nhằm loại trừ tranh chấp đã phát sinh.Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự giúp các bên tranh chấp hợp đồng tiết kiệm thời gian và chi phí giải quyết tranh chấp so với phương thức giải quyết bằng tòa án.

  • Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự bằng Tòa án

Trường hợp không thương lượng, hòa giải được, đơn vị tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự sẽ hướng dẫn khách hàng khởi kiện tại tòa án để giải quyết tranh chấp.

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự gồm nghiên cứu hồ sơ vụ việc và tư vấn thẩm quyền giải quyết của Tòa án như sau:

–           Hầu hết, Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có bị đơn cư trú có thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên đối với tranh chấp có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài thì do Tòa án nhân dân cấp Tỉnh giải quyết.

–           Ngoài Tòa án tại nơi cư trú, làm việc của bị đơn, nguyên đơn hoặc người yêu cầu có thể lựa chọn Tòa án giải quyết trong một số trường hợp.

–           Trường hợp đối tượng tranh chấp là bất động sản thì Tòa án nơi có bất động sản giải quyết.

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự tại Tòa án bao gồm việc tư vấn quy định thụ lý hồ sơ vụ kiện, quy trình hòa giải, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm (nếu bản án bị kháng cáo), thi hành án.

Nếu gặp khó khăn về vấn đề liên quan đến tư vấn giải giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Tư Vấn Lao động và Việc làm, Tư Vấn Thuế, Mua bán và Sáp nhập, Tranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật Tư vấn pháp lý doanh nghiệp cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý Khách hàng.