Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Tuân Thủ Pháp Luật Lao Động

Lao Động và Việc Làm - Tuân Thủ Luật Lao Động

a. Giấy phép lao động

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam nói chung phải xin giấy phép lao động, trừ một số trường hợp được miễn. Chúng tôi thực hiện dịch vụ tư vấn và lập hồ sơ xin giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài của khách hàng và xin sự chấp thuận của cơ quan nhà nước cho việc miễn giấy phép lao động.

b. Thị thực và các dịch vụ thẻ thường trú

Chúng tôi phối hợp với khách hàng để quản lý kinh doanh trong nước và hồ sơ xin thị thực lao động, thẻ thường trú, và việc di chuyển số lượng lớn nhân sự. Luật sư của chúng tôi thường xuyên tư vấn cho khách hàng về các phương pháp nhanh chóng và hiệu quả nhất để tạo thuận lợi cho việc nhập cảnh của người nước ngoài vào Việt Nam.