Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

3 Quy Định Cần Biết Trong Bồi Thường Thiệt Hại Cho Người Bị Đánh

3 Quy Định Cần Biết Trong Bồi Thường Thiệt Hại Cho Người Bị Đánh

3 Quy Định Cần Biết Trong Bồi Thường Thiệt Hại Cho Người Bị Đánh

Đánh người là hành vi cố ý gây tổn hại đến tính mạng, sức khỏe của con người. Tùy theo tỷ lệ tổn thương cơ thể của người bị đánh và tính chất lỗi, hành vi đánh người có thể chịu hình phạt do phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo quy định của Bộ luật Hình sự hoặc chỉ bồi thường thiệt hại theo quy định của Bộ luật Dân sự. Vậy các quy định cần biết trong bồi thường thiệt hại cho người bị đánh là gì?

  1. Quy định cần biết trong bồi thường thiệt hại cho người bị đánh liên quan vấn đề căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Đánh người là một trong những căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại quy định tại Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể, “người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.”

Bên cạnh đó, căn cứ không phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại cũng là quy định cần biết trong bồi thường thiệt hại cho người bị đánh. Cụ thể trong trường hợp này, người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại.

  1. Quy định cần biết trong bồi thường thiệt hại cho người bị đánh liên quan vấn đề nguyên tắc bồi thường thiệt hại

Trong trường hợp đánh người hoặc bị đánh, quy định cần biết trong bồi thường thiệt hại cho người bị đánh về các nguyên tắc bồi thường thiệt hại như sau:

  • Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thoả thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; và
  • Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

Đối với năng lực chịu trách nhiệm của người gây ra thiệt hại, theo quy định tại Điều 586 của Bộ luật Dân sự 2015 người từ đủ 18 tuổi trở lên phải tự bồi thường, người dưới 15 tuổi thì cha mẹ phải bồi thường, người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi phải bồi thường bằng tài sản của mình nếu có.

  1. Quy định cần biết trong bồi thường thiệt hại cho người bị đánh về xác định thiệt hại và mức bồi thường thiệt hại cho người bị đánh

Các thiệt hại của người bị đánh cần phải được bồi thường bao gồm:

  • Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;
  • Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;
  • Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại; và
  • Thiệt hại khác do luật quy định.

Về quy định cần biết trong bồi thường thiệt hại cho người bị đánh liên quan mức bồi thường thiệt hại cho người bị đánh, người chịu trách nhiệm bồi thường phải bồi thường thiệt hại đối với các thiệt hại nêu trên và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Ngoài ra, thời hạn bồi thường thiệt hại cũng là quy định cần biết trong bồi thường thiệt hại cho người bị đánh. Trường hợp người bị thiệt hại mất hoàn toàn khả năng lao động thì người bị thiệt hại được hưởng bồi thường từ thời điểm mất hoàn toàn khả năng lao động cho đến khi chết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trên đây là nội dung khái quát về các quy định cần biết trong bồi thường thiệt hại cho người bị đánh tại Việt Nam hiện nay. Nếu Quý khách hàng có khó khăn trong việc tìm kiếm một Công ty Luật Tư vấn và hỗ trợ về các quy định cần biết trong bồi thường thiệt hại cho người bị đánh tại Việt Nam, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý Khách hàng.