Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Bản Tin Pháp Luật Tháng 11/2019

Bản tin pháp luật của tháng 11/2019

Chúng tôi hân hạnh được gửi tới quý vị Bản tin pháp luật của tháng 11/2019 với một số điểm tin đáng chú ý như sau:

BÀI VIẾT CHUYÊN ĐỀ

  1. Bài viết “Hiệu quả của Thảo thuận Bảo mật thông tin và Không cạnh tranh” của Luật sư Lạc Thị Tú Duy và Luật sư Nguyễn Hữu Phước.

TÓM TẮT CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI

  1. Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất;
  2. Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
  3. Quyết định số 1270/QĐ-BHXH năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định 346/QĐ-BHXH năm 2019; và
  4. Thông tư số 48/2019/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số quy định về trình tự thực hiện cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân (CCCD).

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

Xem chi tiết tại đây

HỖ TRỢ TỪ CHÚNG TÔI

Với những thông tin pháp lý được cập nhật nêu trên, chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như sau:

  1. Soạn thảo và tư vấn Khách hàng xung quanh các vấn đề có liên quan đến Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh (“NCA”) dựa trên khung pháp lý của Việt Nam; và

2. Cung cấp hỗ trợ và tư vấn đối với tất cả các vấn đề pháp lý có liên quan đến lĩnh vực bất động sản và nội bộ doanh nghiệp.