Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Mẫu hợp đồng bảo mật thông tin

mau-hop-dong-bao-mat-thong-tin

Mẫu hợp đồng bảo mật thông tin 2023

Thông tin bảo mật được xem như tài sản của doanh nghiệp. Việc bảo mật thông tin là điều vô cùng quan trọng. Thông tin bảo mật bị tiết lộ hoặc đánh cắp có thể gây nên những rủi ro nhất định đối với sự vận hành và phát triển của doanh nghiệp. Bởi vậy mỗi cá nhân, tổ chức cần thiết lập cho mình hợp đồng bảo mật thông tin để đảm bảo an toàn thông tin.

Hợp đồng bảo mật thông tin là gì?

Hợp đồng bảo mật thông tin là một dạng thỏa thuận trong đó một bên cam kết không tiết lộ các bí mật, thông tin kinh doanh với bất kỳ ai nếu không được sự đồng ý của bên còn lại.

Những quy định cần khi soạn thảo hợp đồng bảo mật thông tin

Thứ nhất, doanh nghiệp cần liệt kê những loại thông tin, công nghệ cần bảo mật. Trong trường hợp không thể liệt kê chi tiết phạm vi thông tin cần bảo mật, doanh nghiệp có thể quy định những tiêu chí chung nhằm xác định những thông tin nào cần được bảo mật. Việc này sẽ hạn chế được tranh chấp về sau trong việc xác định thông tin bị tiết lộ có phải là thông tin cần bảo mật theo quy định của doanh nghiệp không.

Thứ hai, doanh nghiệp cần có các biện pháp bảo vệ các thông tin, công nghệ được cần bảo mật này. Thông thường đối với những bí mật kinh doanh, các doanh nghiệp phải có một chế độ tiếp cận riêng đối với các loại thông tin này. Công ty phải dành nơi lưu trữ riêng, có mật khẩu, và chỉ có những người có thẩm quyền mới được phép truy cập các thông tin này. Vậy nếu công ty không tuân thủ hay không có chính sách bảo mật, lưu trữ các thông tin này thì không thể được xem là bí mật thương mại lợi thế kinh doanh để buộc người lao động phải bảo mật thông tin hay không cạnh tranh được.

Thứ ba, doanh nghiệp cần quy định rõ về phạm vi và thời hạn không được tiết lộ và cạnh tranh. Phạm vi và thời hạn không thể quá dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Thứ tư, khi xây dựng điều khoản trong Hợp đồng bảo mật thông tin, doanh nghiệp cân nhắc dung hòa lợi ích của các bên sẽ giúp người lao động đảm bảo việc làm và doanh nghiệp bảo vệ được bí mật kinh doanh để vừa có thể đảm bảo tính tuân thủ của cam kết vừa đảm bảo lợi ích cho người lao động.

Mẫu hợp đồng bảo mật thông tin

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————

HỢP ĐỒNG BẢO MẬT THÔNG TIN

 

–  Căn cứ vào Nội quy lao động của Công ty ………………………

–  Căn cứ vào Hợp đồng lao động/ HĐTV số …… ký ngày ……… giữa Công ty ………… với ông(bà) ……………

–  Căn cứ trách nhiệm công việc của Nhân viên liên quan đến hoạt động của Công ty.

Tên tôi là: ………….                               Vị trí: …………….

Phòng ban: ………                                 Thuộc Công ty …………………….

Căn cứ theo Chương VIII quy định tại Nội quy lao động: Bảo mật thông tin tài liệu về công nghệ và Kinh doanh của Công ty tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào.

Tại Điều … có quy định về việc Bàn giao tài liệu, thông tin mật của Công ty, nay tôi làm bản cam kết này xin cam đoan không được thảo luận hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào có chứa Thông tin bảo mật, trừ các trường hợp sau:

  1. Công ty đã chấm dứt hoạt động;
  2. Các Thông tin mật đã được Công ty phổ biến rộng rãi trước công chúng;
  3. Cam kết bàn giao lại đầy đủ các vật dụng của công ty, không mang theo mọi thứ thuộc về công ty khi rời khỏi công ty.

Tôi xin cam đoan không được phép mua, bán, sử dụng, chuyển giao hoặc theo một cách thức nào đó tiết lộ Thông tin mật mà mình đã thu hoặc biết được trong quá trình làm việc tại Công ty cho bất kỳ bên thứ ba  Đặc biệt là sẽ bàn giao đầy đủ mọi thứ đã được bàn giao cũng như tài sản của công ty.

Tài liệu đính kèm (nếu có):

1.…

2.…

………., ngày…..tháng…..năm 20….

Người cam đoan

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Kết luận

Nếu có khó khăn trong việc tìm kiếm một Công ty Luật Tư vấn về Hợp đồng bảo mật thông tin, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phuoc & Partners là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

Phuoc & Partners cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làm, Tư vấn Thuế, Mua bán và Sáp nhập, Tranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật Tư vấn Hợp đồng bảo mật thông tin cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất đến Quý Khách hàng.

Quý vị có thể tải bản Mẫu hợp đồng bảo mật thông tin TẠI ĐÂY