Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Bảng Kiểm Tra về Tuân Thủ Luật Lao Động

Bảng Kiểm Tra về Tuân Thủ Luật Lao Động

Thân chào quý khách hàng và các đối tác

Các doanh nghiệp nói chung, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các văn phòng đại diện, chi nhánh các thương nhân nước ngoài tại Việt Nam nói riêng phải đáp ứng một số thời hạn nộp và/hoặc báo cáo hàng năm và các nghĩa vụ pháp lý khác để tuân thủ các quy định của luật lao động của Việt Nam. Trên cơ sở đó, Bảng Kiểm Tra về Tuân Thủ Luật Lao Động này tóm tắc các vấn đề chính cần được xem xét liên quan đến việc tuân thủ về luật lao động trong năm 2019.

Các nghĩa vụ tuân thủ theo quy định của pháp luật lao động được nêu trong Bảng Kiểm Tra đính kèm là toàn diện nhưng không phải là hoàn toàn đầy đủ. Việc xem xét kỹ lưỡng các nghĩa vụ tuân thủ của bất kỳ doanh nghiệp cụ thể nào sẽ nằm ngoài Bảng Kiểm tra này, và sẽ dựa trên các đặc điểm hoạt động đặc thù của từng doanh nghiệp và phạm vi hoạt động đã đăng ký trong giấy đăng ký doanh nghiệp.

Để giảm thiểu việc bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực luật lao động, chúng tôi có thể hỗ trợ tư vấn và/hoặc chuẩn bị và thay mặt doanh nghiệp bạn nộp các báo cáo theo yêu cầu. Để biết thêm thông tin về Bản Kiểm Tra này, xin vui lòng liên lạc với luật sư của Phuoc & Associates mà bạn thường liên lạc hay liên lạc trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email info@phuoc-partner.com hay điện thoại +84 (28) 3622 3522

Để download Bảng Kiểm Tra về Tuân Thủ Luật Lao Động này, vui lòng truy cập tại đây