Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Bảo vệ lợi ích của bạn

Tranh Tụng - Bảo vệ lợi ích của bạn
Chúng tôi hiểu về tác động sâu sắc của các vụ tranh tụng lớn lên một công ty; chúng tôi cam kết làm việc với bạn để tránh tranh tụng khi có thể. Nếu không thể tránh được tranh tụng, chúng tôi sẽ hành động nhanh chóng để hạn chế rủi ro và giảm thiểu các tác động. Và vì việc phát hiện các chứng cứ có thể là một công đoạn kéo dài và tốn kém trong việc tranh tụng, chúng tôi sẽ tập trung vào quy trình phát hiện chứng cứ có mục tiêu rõ ràng.
Các chiến lược pháp lý của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo một dòng liên tục và hiệu quả của công việc kinh doanh của bạn, cũng như bảo vệ các kế hoạch tài chính dài hạn của bạn. Chúng tôi cung cấp một cơ cấu phí thay thế và các phương pháp hiệu quả về chi phí để bảo vệ bạn tránh khỏi các chi phí bị lãng phí trong khi vẫn đảm bảo chất lượng tất cả các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.
Kỹ năng và bề dày lịch sử của chúng tôi đã phục vụ một cách thành công cho khách hàng trong một loạt các ngành nghề: dịch vụ tài chínhcông nghệkhoa học đời sốngdượcnăng lượngbán lẻ, và y tế, và còn nhiều nữa.
Chiều sâu của kỹ năng tranh tụng và xét xử mà chúng tôi cung cấp được rút ra ngay từ kinh nghiệm: trong một giai đoạn điển hình là ba năm chúng tôi đã tranh tụng cho hơn 200 vụ và chúng tôi đưa vụ việc ra các tòa án lớn của Việt Nam. Con số này bao gồm cả việc ra hầu tòa tại các tòa phúc thẩm và Tòa án Tối cao của Việt Nam. Chúng tôi cũng có một loạt các kỹ năng về những giải pháp tranh tụng thay thế.