Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Bảo vệ việc làm cho người lao động tố cáo: Liệu có đánh trống bỏ dùi!

Bảo vệ việc làm cho người lao động tố cáo: Liệu có đánh trống bỏ dùi!

Mới đây, Thông tư 08/2020 của Bộ lao động- Thương binh và xã hội đã hướng dẫn cụ thể cách thực hiện quyền được bảo vệ việc làm của người tồ cáo làm việc theo hợp đồng lao động trong doanh nghiệp và trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp theo Luật Tố cáo 2018(1) (sau đây gọi là người lao động tố cáo”, viết tắt NLDTC).

Bài báo “Bảo vệ việc làm cho người lao động tố cáo: Liệu có đánh trống bỏ dùi!’’ được phát hành trên Thời báo kinh tế Sài Gòn số 52-2020 ngày 24/12/2020, chuyên mục Pháp Luật và Người Lao Động của hai tác giả TS. Lê Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Thị Tú Trinh từ công ty luật Phuoc & Partners đưa ra những phân tích khá chi tiết và cụ thể về những mặt tiêu cực và tích cực của vấn đề này.

Để xem chi tiết bài báo ” Bảo vệ việc làm cho người lao động tố cáo: Liệu có đánh trống bỏ dùi!”, xin vui lòng truy cập TẠI ĐÂY