Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Single Blog Title

Các Quy Định Và Cách Giải Quyết Bồi Thường Danh Dự, Nhân Phẩm

Pháp luật hiện hành của Việt Nam quy định mọi người có quyền bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm, và có các quy định và cách thức giải quyết bồi thường danh dự, nhân phẩm. Do đó, một cá nhân bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm thì cá nhân đócần phải tìm các quy định và cách thức giải quyết bồi thường danh dự, nhân phẩm để tự bảo vệ mình trước hành vi xâm phạm. Các quy định và cách thức giải quyết bồi thường danh dự, nhân phẩm theo pháp luật Việt Nam cho phép cá nhân bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm yêu cầu người xâm phạm đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công khai và yêu cầu bồi thường thiệt hại trong trường hợp có thiệt hại thực tế xảy ra. Bài viết này sẽ chỉ tập trung đề cập về các quy định hiện hành và cách giải quyết bồi thường danh dự, nhân phẩm.

Các quy định và cách thức giải quyết bồi thường danh dự, nhân phẩm cụ thể tại Điều 584.1 của Bộ luật Dân sự 2015 như sau: “Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác”. Các quy định và cách thức giải quyết bồi thường danh dự, nhân phẩm tại Điều này có thể được hiểu rằng một người phải tuân theo các quy định và cách thức giải quyết bồi thường danh dự, nhân phẩmkhi có (1) hành vi gây thiệt hại là hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác; (2) có thiệt hại xảy ra trên thực tế và (3) có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi xâm phạm và thiệt hại thực tế xảy ra.

Theocác quy định và cách thức giải quyết bồi thường danh dự, nhân phẩm, mức bồi thường thiệt hại khi danh dự, nhân phẩm bị xâm hại có thể bao gồm:

  • Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;
  • Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;
  • Thiệt hại khác do luật quy định; và
  • Khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người có danh dự, nhân phẩm bị xâm phạm phải gánh chịu. Khoản tiền này do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Lưu ý rằng, thời hiệu để khởi kiện theo các quy định và cách thức giải quyết bồi thường danh dự, nhân phẩmđối với yêu cầu bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu bồi thường biết hoặc phải biết danh dự, nhân phẩm của mình bị xâm phạm.

Trên đây là nội dung khái quát về các quy định và cách giải quyết bồi thường danh dự, nhân phẩmtại Việt Nam hiện nay. Nếu Quý khách hàng có khó khăn trong việc tìm kiếm một Công ty Luật Tư vấn và hỗ trợ về các quy định và cách giải quyết bồi thường danh dự, nhân phẩm tại Việt Nam, vui lòng liên hệ chúng tôi:

Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật Tư vấn pháp lý doanh nghiệp cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý Khách hàng.