Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Single Blog Title

Trong thời gian thực hiện công việc hoặc sau khi công việc hoàn thành, tôi có thể tặng quà hay mời luật sư phụ trách công việc của tôi ăn uống, giải trí không?

Luật Luật sư và Quy tắc ứng xử của Liên đoàn Luật sư Việt Nam không có quy định nào minh thị cấm việc này cả. Tuy nhiên, nhằm tạo sự chuyên nghiệp trong mối quan hệ khách hàng – luật sư, hướng dẫn nội bộ của công ty luật chúng tôi có một số hạn chế nhất định trong việc nhận quà tặng hay tham gia ăn uống, giải trí giữa luật sư và khách hàng. Theo đó, luật sư của chúng tôi không được phép nhận từ khách hàng các món quà có giá trị cao (trên 1 triệu đồng hay 50 USD). Đối với việc ăn uống hay giải trí thì luật sư chúng tôi chỉ được phép tham gia có chừng mực khi khách hàng mời nhưng chỉ ở những nơi có giấy phép hoạt động và có các hoạt động kinh doanh lành mạnh theo quy định của pháp luật hiện hành.