Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Khi muốn liên lạc với luật sư của Phuoc & Associates, tôi nên liên hệ qua số điện thoại di động của họ hay nên gọi vào số điện thoại +84 (28) 3622 3522 để được chuyển máy cho họ?

Khi muốn liên lạc với luật sư của Phuoc & Associates, tôi nên liên hệ qua số điện thoại di động của họ hay nên gọi vào số điện thoại +84 (28) 3622 3522 để được chuyển máy cho họ?

Theo khuyến cáo của chúng tôi, bạn nên gọi vào số điện thoại +84 (28) 3622 3522 của Phuoc & Associates để được chuyển máy cho luật sư (ngay cả trường hợp chuyển máy cho điện thoại di động của luật sư khi họ không có mặt ở văn phòng) thay vì gọi điện thoại di động cho họ vì hai lý do chính như sau: (1) Khi trao đổi với luật sư qua số điện thoại của Phuoc & Associates, cuộc gọi của bạn sẽ được ghi âm lại để chúng tôi kiểm tra và cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp của đội ngũ luật sư chúng tôi; (2) Ghi lại nội dung các cuộc trao đổi giữa khách hàng và luật sư để khi cần có thể đối chiếu giữa những tư vấn của luật sư chúng tôi và những việc bạn đã thực hiện dựa trên tư vấn đó khi cần thiết.