Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Một số sơ suất khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Một số sơ suất khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Một bài viết của Luật sư Nguyễn Hữu Phước có tiêu đề: “Một số sơ suất khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, được đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn ngày 24/02/2011.

Xem Chi Tiết