Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Cần làm gì để Đầu Tư Ra Nước Ngoài?

can-lam-gi-de-dau-tu-ra-nuoc-ngoai

Cần làm gì để Đầu Tư Ra Nước Ngoài?

Với cơ chế ngày càng mở cửa của nhà nước cũng như những lợi ích khi đầu tư ra nước ngoài, các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đã dần quan tâm hơn đến đầu tư ra nước ngoài. Để tiến hành hoạt động đầu tư ra nước ngoài các Nhà đầu tư cần thực hiện các công việc quan trọng sau:

  • Xây dựng phương án, kế hoạch đầu tư;
  • Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
  • Thực hiện các thủ tục đầu tư liên quan tại nước nhận đầu tư;
  • Mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài;
  • Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài; và
  • Các công việc liên quan khác.

Có thể bạn quan tâm: Để đầu tư ra nước ngoài cần những giấy phép gì?

Để đầu tư ra nước ngoài cần những giấy phép gì?

Nếu quý vị có nhu cầu biết thêm thông tin hỗ trợ về dịch vụ tư vấn Đầu tư ra nước ngoài của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với các luật sư thành viên của chúng tôi qua email info@phuoc-partner.com hoặc liên hệ trực tiếp đến số: (+84) 28 3622 3522.