Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và những điều cần lưu ý

Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và những điều cần lưu ý

Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và những điều cần lưu ý

Luật đầu tư 2014 không phân loại hoạt động đầu tư thành đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp mà quy định chung các hoạt động này là hoạt động đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, đối với lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài, quy định về hoạt động đầu tư gián tiếp lại được đề cập tại Nghị định 135/2015/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 16/2019/NĐ-CP. Theo đó, đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là hoạt động đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài.

Liên quan đến đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, nhà đầu tư cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

1. Đối tượng nhà đầu tư

Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài bao gồm các đối tượng sau:

a. Tổ chức kinh tế được quy định tại khoản 16, Điều 3 của Luật đầu tư – tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh; và

b. Cá nhân có quốc tịch Việt Nam thuộc đối tượng được tham gia chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài.

2. Phương thức, hình thức đầu tư

a. Nhà đầu tư là cá nhân có quốc tịch Việt Nam chỉ được thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài dưới hình thức tham gia chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài.

b. Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế được thực hiện theo các phương thức như:

(i)   Tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài: là việc tổ chức được phép tự doanh thực hiện mua, bán chứng khoán và giấy tờ có giá khác ở nước ngoài hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài cho chính mình; và

(ii)  Ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài: là việc tổ chức kinh tế (sau đây gọi là tổ chức ủy thác) giao vốn bằng ngoại tệ cho tổ chức được phép nhận ủy thác đầu tư ở trong nước (sau đây gọi là tổ chức nhận ủy thác) thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài thông qua hợp đồng ủy thác đầu tư.

Tổ chức tự doanh, tổ chức nhận ủy thác được đầu tư gián tiếp ở nước ngoài theo các hình thức sau:

  • Trực tiếp mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác ở nước ngoài; và
  • Đầu tư thông qua việc mua, bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoánở nước ngoài, ủy thác đầu tư cho các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm: Để đầu tư ra nước ngoài cần những giấy phép gì?

Để đầu tư ra nước ngoài cần những giấy phép gì?

Nếu bạn đang khó khăn trong việc tiến hành các thủ tục pháp lý để đầu tư ra nước ngoài, vui lòng liên hệ với chúng tôi: P & Các Cộng Sự là một công ty tư vấn chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

P & Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty tư vấn chuyên về pháp luật kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng, Đầu tư. Chúng tôi tự tin mang đến dịch vụ hỗ trợ pháp lý về đầu tư ra nước ngoài đến khách hàng một cách tối ưu và hiệu quả.

Xem dưới định dạng PDF